پیشبینی کارشناسان: افزایش هفتصد درصدی نرخ بیمه تولید و سرمایه گذاری در ایران

در پی نتایج شگفت آور سال جهاد اقتصادی و نام گذاری سال جدید توسط آقای خامنه ای، کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند در روزهای آتی نرخ بیمه سرمایه گذاری در بخش تولید بیش از هفتصد درصد رشد داشته باشد. همزمان با این نام گذاری ملوکانه، وزارت اموراقتصادی دولت فخیمه چین طی بخشنامه ای به تمام اصناف تولیدی اعلام کرد: اکیدا از دور ریختن هرگونه جنس بنجل در طی 365 روز آینده خودداری شود.
در عین حال کارشناسان امور رهبری و مدیریت کلان در تجزیه و تحلیل کرامات مقام معظم رهبری مثل گوره خر در گل دست و پا می زنند. دشمن هم همینطور، درست مثل گوره خر، من جمله مخالفان نظام اسلامی که انتظار داشتند رهبری امسال را سال پایداری نظام بنامند.

گزارش از خیابان امیراتابک تهران

حوزه رای گیری مسجد امیرالمومین خیابان امیر اتابک که از پنجره ما قابل دیدن است خالی از جمعیت است. تک و توک افرادی که وارد می شوند مسن هستند و یا چادری. مورد مشکوک گروه های سه و چهار نفره با چهره های بسیجی است که هر چند دقیقه یک بار با ماشین در مقابل مسجد پارک می کنند، وارد می شوند و بلافاصله پس از ده دقیقه خارج می شوند. تا به حال چهار مورد را شمرده ام. حتی در انتخابات بی رمق مجلس گذشته هم در تمام روز صف تا چند متری بیرون مسجد وجود داشت.