راهپیمایی مسالمت آمیز سراسری سبز ها - سه شنبه ششم مهر

با توجه به سخنان احمدی نژاد در آمریکا در مورد وجود آزادی کامل در ایران و حق اعتراضات خیابانی توسط مخالفان، از تمامی مردم دعوت می شود در یک راهپیمائی سراسری در روز سه شنبه ششم مهر ماه شرکت نمایند. گروه های اجتماعی می توانند هرچه سریعتر درخواست مجوز خود را به استانداری ها بفرستند. در ضمن از خبرنگاران محترم که در روزهای آتی با آقای احمدی نژاد مصاحبه می کنند خواهش می کنیم در مورد مجوز راهپیمائی مردم در این روز نظر ایشان را جویا شوند.