قبول انواع سفارشات توسط قضات شریف قوه قضائیه

صادق لاریجانی: «در مورد سران فتنه فقط از رهبری سفارش قبول می کنیم.»
اما در سایرموارد قضات شریف آماده دریافت هرگونه سفارش هستند. موجودی در انبار قوه قضائیه در حال حاضر شامل اقلام زیر است:

۱- حکم اقدام علیه امنیت ملی در بسته بندی آکبند و همراه با برچسب اطمینان از دفتر مقام عظمای ولایت
۲- حکم توقیف انواع مطبوعات فقط به صورت کیلوئی و فله ای
۳- حکم توهین به مقدسات همراه با پیاز و نون اضافه و سس مخصوص «مفسد فی الارض»
۴- حکم تبلیغ علیه نظام به شرط چاقو
۵- صدور انواع ضمانت برای مصونیت مطلق از اجرای قانون، فقط با ارائه کارت عضویت در بسیج، سپاه و سایر سازمان های
امنیتی
۶- برگه های حکم سفید با امضای قاضی، مخصوص بازجویان عزیز و زحمت کش

در سایر موارد با در جیب داشتن مقداری چک مسافرتی به شخص قاضی مراجعه نمائید.

و الصلاه علی من التبع و الهدی