اعلام جنگ نرم کودکان بویر احمدی بر علیه نظام مقدس اسلامی

یکی از خواص پر بصیرت: این کودکان روستایی می توانستند عرض رودخانه را شنا کنند و با بی دقتی انگشتان دست خود را از دست ندهند.
پس از خواندن این اظهار نظر واقعا چشم هایم را باز کردم و با بصیرت بیشتری به عکس ها دقت کردم. متوجه شدم اینها عوامل استکبار جهانی و خواص بی بصیرت داخلی هستند که می خواهند جبهه جنگ نرم جدیدی بر علیه نظام مقدس اسلامی یا همان آقای سید علی خامنه ای براه بیاندازند. واقعا لعنت خدا بر این کوردلان. انشاءالله سربازان گمنام امام زمان و سرداران سپاه هر چه سریعتر این مردم بی خرد بویر احمدی را دستگیر کرده و در دادگاه عدل علوی اعتراف خواهند کرد که چه کسانی از آنطرف مرز ها برای ایشان چمدان دلار فرستاده اند تا انگشت خود را ببرند و سیاه نمائی کنند.