سرانجام دنیا در برابر آقای خامنه ای زانو زد

در حالی که تمامی دنیا بخصوص بلوک غرب تلاش می کردند سوخت هسته ای ما در اختیار خودمان بماند و استقلال ما حفظ شود، با عنایات ولی عصر، تدابیر رهبر فرزانه و مدیریت جهانی آقای احمدی نژاد قرار شد سوختمان را دو دستی در حلقوم آنها فرو کنیم تا درس عبرتی باشد برای موجودات هر دو عالم. انشاءالله این نقطه آغازی خواهد بود برای ورافتادن همه نظام های مردمی و غیر ولائی عالم و برقراری عدل علی (از نوع خامنه ای) در گوشه گوشه جهان. آمین