آقای لاریجانی، این بار همراه با در غلتان شرفتان را هم دادید

و حتی آب نبات هم نگرفتید!
با خواندن خبر معامله هسته ای ایران با ترکیه یاد این گفته شما افتادم که در انتقاد از هیئت مذاکره کننده هسته ای زمان آقای خاتمی فرمودید: «در غلتان را از ما گرفتند و در ازای آن آب نبات دادند بسیار مشتاقم بدانم نظرتان در مورد این قرارداد که در زمان ریاست شما بر مجلس (نهاد نظارتی) امضاء شده است چیست! این بار چه دادیم و چه گرفتیم؟ سوخت را که بی‌شک دادیم، میلیارد ها دلار هم که به جیب برزیل و ترکیه ریختیم. حق مسلم مان هم که از دست رفت. چند سال فشار بین‌المللی و تحریم و قطعنامه هم که نصیبمان شد. با لبخند آقای متکی در زمان امضای این فضاحت نامه به نظر می‌رسد شرفتان را هم فروختید. به جای این همه چه گرفتید آقای لاریجانی؟ حداقل یک آب نبات نشان ما بدهید!