۲۲ خرداد و دست پر از خالی سیمای ضد ملی

دیروز یکی از بچه هایی که کارمند رسانه کودتا است می گفت یک تیم مخصوص عملیاتی تشکیل شده برای مدیریت روزهای آخر خرداد. قراره از چند روز قبل با اسم رمز «فتنه» ذهن مردم از چند جهت مختلف بمباران بشه. تکرار داستان وار و پخش مجدد وصله پینه شده اصطلاحا «اعترافات» سال گذشته و همچنین سری جدید از به ظاهر مناظره های از پیش طراحی شده.
از آن طرف به شدت مشغول ترجمه و صدا گذاری چند فیلم و کارتون سینمائی جدید هستند برای پخش در روزهای شنبه بیست و دوم و یکشنبه بیست و سوم به منظور نگاه داشتن مردم در منزل و پای تلویزیون. از طرف دیگه قراره فوتبال های جام جهانی شب پیش دوباره بازپخش بشه و خلاصه...
داشتم فکر می کردم این بیچاره ها واقعا به بن بست رسیدن. آنقدر مشروعیت رسانه ای خودشان را از دست داده اند که حتی در صورت عملی شدن همه تدارکات بالا دستشان پر از خالی خواهد بود. این نوع نگاه به مردم اتفاقا در دراز مدت کارشان را خراب تر خواهد کرد. پیام این به اصطلاح عملیات این است که «ملت ایران، ما شما را به حدی احمق فرض می کنیم که معتقدیم حقوق اساسی خودتان مانند آزادی را حاضرید با چند ساعت تماشای فیلم و فوتبال معاوضه کنید.»
به نظر شما آخر عاقبت اینگونه توهین کردن به شعور مردم چه خواهد بود؟