صد هزار بالن سبز در آسمان تهران

تصور کنید آسمان تهران را. سه شنبه بیست و چهارم راس ساعت ۵ عصر، وقتی صد هزار بالن سبز به آسمان می رود! تصور کنید تصاویر ویدئویی از این حرکت بی نظیر را در تمام رسانه های خارجی در روزهای بعد. تصور کنید شادی در دلهایمان را، آن لحظه که بی شمار بودن مان را به رخ ساندیسیان می کشیم. فقط تصور کنید، و سپس حرکت کنید. ما بی شماریم، و لیاقت ما بیشتر از این است که آغازگر خشونت باشیم.

اجازه ندهیم خشونت طلبان داخلی و خارجی جنبش ما را به بی راهه خشونت بکشانند. ما راه درازی را آمده ایم.