میرحسین را تنها نمی گذاریم (دعوت نامه)

برای همدردی با میر حسین موسوی و خانواده او در شب هفتم مرحوم پدرش، سه شنبه شانزدهم فروردین راس ساعت ۹ شب برای نیم ساعت چراغ های منزل و اتوموبیل، و تلویزیون هایمان را خاموش می کنیم و با فریاد یا حسین میر حسین، الله و اکبر و مرگ بر دیکتاتور صدایمان را به گوش او می رسانیم.

اطلاع رسانی از امروز تا سه شنبه، مخصوصا در روز سیزده به در، با هر روش ممکن و هر جا که همدیگر را می بینیم.
ما بی شماریم!