رژیم غاصب ولایتمداران

ایران و ایرانیان اسیر قدرت طلبی و ثروت اندوزی گروهی بسیار کوچک شده است که پشت علم ولایت پنهان شده اند. این گروه با گروگان گیری منابع مادی و معنوی مردم ایران، تنها هدفش حفظ قدرت و تسلط خود بر جان و مال و ناموس مردم کشور است. برخلاف آنچه در ظاهر نمایش می دهند، دین و ایمان و معیشت مردم هیچ اهمیتی برایشان ندارد. اتفاقا بزرگ ترین ضربه ها به ایمان نسل جوان از طریق همین گروه قدرت طلب و به علت استفاده ابزاری از مفاهیم دینی برای حفظ قدرت وارد شده است.

ضحاک این دوران نه فقط علی خامنه ای، بلکه کل این مجموعه است که علی خامنه ای و ولایت فقیه فقط نقابی بر صورت اوست. برروی پیشانی این ضحاک مثلث زر و زور و تزویر را می توان به آسانی تشخیص داد. سکوت تاریخی و بیشرمانه مراجعی که قرن ها صحبت از مبارزه باظالم و دفاع از مظلوم می کرده اند، دلارهای نفتی که سر از حساب های شخصی در بانک های دبی، سوئیس و ترکیه در می آورند، و البته مجموعه سپاه پاسداران و زیرمجموعه اش بسیج که بخصوص در این دو ساله از هیچگونه خشونتی علیه ملت خود دریغ نکرده اند. این سه ضلع مثلث زر و زور و تزویر در حقیقت قلب ضحاک این دوران است که پشت علم ولایت حرکت می کند و آینده ما و فرزندان ما را در ابر سیاهی از تاریکی فرو برده است.

اما سکه ایران روی روشنی هم دارد که در جنبش سبز قابل دیدن است. پس از قرن ها مبارزه علیه ضحاک زمان آموخته ایم که منتظر یک شخص به نام کاوه نمانیم. اگر ضحاک این دوران گروهی است، کاوه این دوران هم فقط یک نفر نیست. کافی است برای چند دقیقه همراه با آزادی خواهان سبز در خیابان باشید و شجاعتشان در ایستادن در مقابل یک ضحاک تا دندان مسلح را ببینید. آنگاه متوجه می شوید که ایران امروز میلیون ها کاوه دارد با اراده ای از فولاد. این کاوه های بیشمار دیگر از ضحاک نمی ترسند و عزم کرده اند کشورشان را از چنگ او بیرون آورند و خواهند آورد.

فقط در میانه این راه است که به مرور صف ها واضح تر می شود و امثال قالیباف، روحانی و ناطق نوری دیگر نمی توانند پنهان کنند که در خدمت چه کسی هستند. فراموش نکنیم سه ضلع این مثلث شوم را. ضحاک ما فقط سید علی خامنه ای نیست بلکه مجموعه خطرناکی از زر و زور و تزویر است که پشت نقاب سید علی پنهان است.

Blog Archive