پیشنهاد: پنج نقطه استراتژیک تهران

نیروهای کودتا برای سرکوب مردم بسیار محدود هستند و تنها وقتی می توانند به شدت سرکوب کنند که حضور مردم در خیابان متمرکز باشد. اما اگر چند نقطه استراتژیک مهم را برای تجمع داشته باشیم داستان بسیار فرق می کند و کفه قدرت به سوی مردم می چربد، چرا که برتری عددی با مردم است. برای سه شنبه هفته بعد (هفدهم اسفند) این پنج نقطه استراتژیک به ذهن من می رسد:
  1. سید خندان تا میدان سپاه
  2. میدان آزادی تا میدان امام حسین
  3. صدا وسیمای ضد ملی تا میدان ونک
  4. فلکه صادقیه
  5. میدان هفت حوض تا فلکه اول تهرانپارس

Blog Archive